Category

Particulieren

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

By | Lonen, Particulieren, Personeel

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017.

Zie de tabel hieronder.

 

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime, dan geldt nog steeds het minimumloon, maar is uw salaris afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Deel het aantal uur dat u per week werkt door het aantal uur van een fulltime werkweek in uw bedrijf en vermenigvuldig dit met uw fulltime minimumloon per maand.

 

 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

 

 

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,61
22 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,87
21 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,92
20 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,04
19 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,60
18 jaar € 706,00 € 162,90 € 32,58
17 jaar € 612,90 € 141,45 € 28,29
16 jaar € 535,30 € 123,55 € 24,71
15 jaar € 465,50 € 107,40 € 21,48

 

Bron; rijksoverheid.nl

 

Normbedragen Toeslagen 2017

By | Particulieren, Toeslagen

De Belastingdienst heeft de normbedragen voor de toeslagen voor 2017 gepubliceerd in “de toeslagenkaart 2017”. Hierin zijn de nieuwe normen en drempelbedragen voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget opgenomen.

 

Klik hier om de toeslagenkaart voor 2017 te downloaden.

 

Bron: belastingdienst.nl

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 onjuist? Voorkom verrassingen!

By | Belastingen, IB, Particulieren, Toeslagen

Op 1 januari 2017 gaan de nieuwe belastingregels in. De belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan voor 2017 zijn reeds verwerkt in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 die u mogelijk heeft ontvangen of binnenkort ontvangt. Controleer nu uw voorlopige teruggave/aanslag of laat die door ons controleren en voorkom onaangename verrassingen. Zeker bij recente of bekende aankomende wijzigingen in uw persoonlijke situatie en/of inkomen.

 

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie?

Onderneem dan nu actie!

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie en/of inkomen kunnen invloed hebben op o.a. uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting, voorlopige aanslag premie zorgverzekeringswet maar ook voor de voorschotbeschikking(en) van toeslag(en). Het is daarom uitermate belangrijk dat u de wijzigingen aan ons doorgeeft.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wijzigingen die wij onderverdelen in:

 • Huishouden
 • Inkomen
 • Eigen woning
 • box 3 vermogen (sparen en beleggen)

 

Wijzigingen in uw huishouden

 • Fiscaal partnerschap
 • Geboorte van een kind
 • Overlijden

 

Wijzigingen in uw inkomen of dat van uw fiscaal partner

 • Inkomsten uit arbeid: u bent meer of minder gaan verdienen
 • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of bereikt die leeftijd in 2017
 • Winst uit onderneming: uw verwachte winst is hoger of lager
 • Bijverdiensten of inkomsten uit PGB
 • Ontvangen partneralimentatie van uw ex-partner

 

Wijzigingen betreffende de eigen woning

 • De hypotheekrente daalt jaarlijks bij een annuïtaire geldlening
 • U betaald in 2017 een lagere hypotheekrente vanwege een nieuwe rentevaste periode of oversluiting van uw hypotheek
 • U heeft in 2016 een woning gekocht of verkocht
 • U gaat in 2017 een woning kopen of verkopen

 

Wijzigingen in uw box 3 vermogen (sparen en beleggen)

Uw box 3 vermogen (sparen en beleggen) per 1 januari 2017 is mogelijk hoger omdat u bijvoorbeeld in 2016:

 • Een schenking heeft gekregen
 • Een erfenis heeft ontvangen
 • Een ontslagvergoeding heeft ontvangen

 

Laat ook uw voorlopige aanslag aanpassen als u een hoger bedrag moet betalen dan u verwacht.

Sparen bij de Belastingdienst is al een tijdje niet meer mogelijk. Het u een bedrag van de Belastingdienst tegoed, bijvoorbeeld omdat uw voorlopige aanslag te hoog is, krijgt u over het algemeen geen rente vergoed. Ons advies; is uw voorlopige aanslag te hoog, verzoek dan om een lagere voorlopige aanslag.

 

Kloppen de gegevens op voorlopige aanslag of voorschotbeschikking toeslagen niet?

Heeft de Belastingdienst uw aanslag gebaseerd op onjuiste gegevens? Dan verzorgen wij -in overleg met u- de wijziging van uw voorlopige aanslag of toeslag(en), zodat eventuele verassingen worden voorkomen. Wilt u dat wij de wijziging(en) voor u verzorgen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Heeft u nog geen maandelijkse voorlopige aanslag of voorschotbeschikking toeslagen? Wij vragen het voor u aan!

Heeft u nog geen maandelijkse voorlopige aanslag maar verwacht u wel dat u een bedrag moet betalen? Of verwacht u dat u geld tegoed heeft maar u ontvangt nog geen maandelijkse voorlopige teruggave of toeslag? Wij kunnen voor u een voorlopige aangifte indienen bij de Belastingdienst.

 

Kindgebonden budget 2017 omhoog

By | Particulieren, Toeslagen

Het kabinet heeft besloten om gezinnen met laag- en middeninkomens volgend jaar extra te ondersteunen door het kindgebonden budget te verhogen. Doordat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt deze maatregel alleen ten goede aan gezinnen met een laag- of middeninkomen.

Het kindgebonden budget gaat volgend jaar omhoog voor het eerste en tweede kind, met maximaal € 100 per kind per jaar. Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt dan verhoogd tot €1142 per jaar. Het maximumbedrag voor het tweede kind wordt dan verhoogd tot €898. Gezinnen met een laag- of middeninkomen met 2 kinderen kunnen dan in 2017 totaal maximaal €2040 aan kindgebonden budget ontvangen. Voor elk volgend kind is er maximaal €285 extra per jaar beschikbaar.

 

Bron; Elseviernextens.nl

 

 

Belasting berekenen over uw vermogen vanaf 2017

By | Belastingen, IB, Particulieren

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruiken zij daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

 

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

 

 • Schijf 1: tot en met € 75.000
 • Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
 • Schijf 3: vanaf € 975.001

 

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee zij uw voordeel berekenen: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de belastingdienst voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5%.

 

In de tabel hieronder ziet u hoe uw grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 wordt berekend.

 

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

 

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

 

 

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

 

 

Bron: belastingdienst.nl

Kinderopvangtoeslag peuterspeelzaal

By | Particulieren, Toeslagen

Werkende ouders kunnen sinds 1 januari 2016 niet alleen kinderopvangtoeslag krijgen als hun kind naar de kinderopvang gaat, maar ook als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. Dit is uiteraard wel aan een aantal voorwaarden gekoppeld. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen.

 1. – U ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind, óf u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 2. – Het kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 3. – U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals uurprijs en het aantal opvanguren.
 4. – U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 5. – U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

 

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen via deze link.

 

 • Bron: rijksoverheid.nl

Formulier Registratie Machtiging Intermediair

By | IB, Particulieren

Sinds deze week kunt u weer een brief van de belastingdienst in uw brievenbus verwachten. Het gaat om het formulier registratie machtiging intermediair goedkeuren.

Wij begrijpen dat de overvloed aan blauwe enveloppen verwarring kan scheppen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken de activatiecode die op het tweede blad vermeld staat, aan ons door te geven. U kunt het formulier meegeven wanneer u langskomt om uw administratie aan te leveren voor de aangifte inkomstenbelasting.

Maar u mag de activatiecode eventueel ook telefonisch doorgeven. Belangrijk is dat u de genoemde uiterste activatie datum in acht neemt.

 

Via de onderstaande link naar onze website, kunt u de activatiecode ook doorgeven middels ons contactformulier.

 

Klik hier voor het Contactformulier van Buro HL

 

Toeslag 2016 alleen nog digitaal

By | Administratie, Belastingen, IB, Particulieren, Toeslagen

Met deze aankondiging trapt de belastingdienst het proces van nog meer digitale post af.

 

Normaliter ontving een toeslaggerechtigde aan het einde van het lopende jaar een beschikking per brief waarop de nieuwe toeslag(en) voor het aankomende jaar vermeld staat. U begrijpt het al, deze beschikking komt voortaan alleen nog digitaal! Voor diegenen die geen problemen hebben gehad hun digitale brievenbus (mijnoverheid.nl) te activeren, zover geen problemen. Helaas zullen er ook toeslaggerechtigden zijn die hierdoor wel problemen ondervinden.

 

Buro HL biedt voor deze personen een uitkomst!

 

Service Bericht Toeslagen (SBT) is een optie die de belastingdienst in het leven heeft geroepen voor intermediairs en toeslaggerechtigden. Vooraleerst moet u Buro HL machtigen de toeslagberichten digitaal voor u te mogen ontvangen. Oftewel, u neemt contact met ons op en verzoekt om digitale toezending van de beschikkingen. Vervolgens zullen wij een bericht aanmaken richting de belastingdienst waarin wij voor u verzoeken de toeslagbeschikkingen digitaal aan ons te sturen. De belastingdienst controleert dit verzoek door middel van

een brief welke bij u bezorgt wordt. In deze brief staat een activatiecode welke u aan ons moet doorgeven. Vervolgens krijgt Buro HL de mogelijkheid de SBT’s digitaal voor u op te halen.

 

Deze SBT’s kunnen wij dan uiteraard voor u printen en/of verzenden via e-mail. Telkens als er een SBT beschikbaar komt zullen wij hiervan een kopie ontvangen. Dit kan bij een tussentijdse wijziging, beëindiging of nieuwe aanvraag van een toeslag.

 

Uiteraard is het aanvragen van SBT’s ook beschikbaar voor diegenen die een berichtenbox hebben. Buro HL is hierdoor bijvoorbeeld in staat, bij oplevering van de aangifte inkomstenbelasting, aan te geven of alle ontvangen toeslag(en) conform de door de belastingdienst afgegeven beschikking(en), correct zijn geweest.

Service Berichten Aanslag

By | Administratie, Belastingen, IB, Particulieren, Toeslagen

Hierover meldt de belastingdienst het volgende:

 

Service Berichten Aanslag via uw intermediair

Wij sturen alleen digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen (serviceberichten) naar uw intermediair als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven geregistreerd én actief is. Dit gaat als volgt:

 

Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging, zodat hij Service Berichten Aanslag (SBA) kan krijgen. In zijn aanvraag geeft hij aan voor welke belasting en welk aangiftejaar hij serviceberichten wil krijgen. Voor particulieren kan hij alleen Service Berichten Aanslag krijgen over de inkomstenbelasting, voor ondernemers ook over de vennootschapsbelasting en de btw.

 

De aanvraag van uw intermediair gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke Service Berichten Aanslag verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt de aanvraag meteen op in zijn machtigingenregister. Hierdoor mist uw intermediair geen berichten die wij samenstellen tijdens uw reactietermijn. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Wij sturen u een registratiebrief over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat uw intermediair Service Berichten Aanslag kan krijgen. Vraagt uw intermediair voor u verschillende Service Berichten Aanslag aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2015 en 2016? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een aparte brief.

 

U kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:

 

Als u akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Logius activeert de registratie automatisch op de startdatum van de registratie, die in onze registratiebrief staat. Hierna kan uw intermediair digitale berichten krijgen met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen.

 

Als u niet akkoord gaat, moet u ruim voor de startdatum van de registratie het formulier opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. De registratie van uw intermediair wordt dan niet actief: uw intermediair krijgt geen serviceberichten. De startdatum van de registratie staat in de brief die u van ons krijgt.

 

 

Registratie van machtiging ieder aangiftejaar

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2015. U beslist dus voor elke soort belasting en per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging.

 

 

Let op!

Uw intermediair krijgt alleen digitale gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij geautomatiseerd versturen. Van alle andere aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen krijgt hij dus geen gegevens!!

 

 

Registratie intrekken

Als u akkoord bent gegaan met de registratie van uw machtiging door uw intermediair, kunt u deze registratie op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken’ dat wij meesturen met de registratiebrief.

 

Bron: Belastingdienst.nl

Verhuur garageboxen vrijgesteld van BTW

By | Belastingen, OB, Particulieren

De verhuur van garageboxen is vrijgesteld van omzetbelasting. Dat heeft Gerechtshof Den Bosch beoordeeld na de vaststelling dat garageboxen veelvuldig worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen. De uitspraak geldt voor zowel verhuurders als huurders van garages en garageboxen.

Verhuur parkeerruimte

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is in beginsel belast met btw. Een parkeerruimte wordt gezien als een onroerende zaak, bestemd voor het gebruik als parkeerruimte voor voertuigen. Er is sprake van een uitzondering wanneer het gebruik als parkeerruimte tussen partijen is uitgesloten. De verhuur van een zogeheten multifunctionele ruimte die niet voor het parkeren van voertuigen wordt gebruikt, vormt daarom in principe geen verhuur van parkeerruimte. Hier hoeft dus geen btw over berekend te worden, aldus het hof.

 

In de praktijk

Om de verhuur van garageboxen aan particulieren vrij te stellen van btw, dient de huurovereenkomst goed te worden vormgegeven. Deze vrijgestelde verhuur is echter niet altijd voordelig, bijvoorbeeld wanneer het gewenst is om op de aankoop of de bouw de btw af te trekken. Het kan dan juist wenselijk zijn om het gebruik van de garagebox als parkeerruimte op te nemen in de huurovereenkomst.

 

 

Bron: FiscaalTotaal